19, మార్చి 2011, శనివారం

యుగాదులు - మన్వాదులు

యుగాదులు :
కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి - కృత యుగాది
వైశాఖ శుద్ధ తదియ - త్రేతా యుగాది
మాఘ బహుళ అమావాస్యా - ద్వాపర యుగాది
భాద్రపద బహుళ త్రయోదశీ - కలి యుగాది

 మన్వాదులు :

చైత్ర శుద్ధ తదియ - ఉత్తమ మన్వాది
చైత్ర పౌర్ణమి - రౌచ్యక మన్వాది
జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి - భౌచ్యక మన్వాది
ఆషాఢ శుద్ధ దశమి - చాక్షుష మన్వాది
ఆషాఢ బహుళ అష్టమీ - రుద్రసావర్ణిక మన్వాది
శ్రావణ బహుళ అమావాస్య - అగ్ని సావర్ణిక మన్వాది
భాద్రపద శుద్ధ తదియ - తామస మన్వాది
భాద్రపద బహుళ అష్టమీ - సూర్య సావర్ణిక మన్వాది
ఆశ్వయుజ శుద్ధ నవమీ - స్వారోచిష మన్వాది
కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశీ - స్వాయంభువ మన్వాది
కార్తీక పౌర్ణమీ - ఇంద్ర సావర్ణిక మన్వాది
పౌష్య శుద్ధ ఏకాదశీ - రైవత మన్వాది
మాఘ శుద్ధ సప్తమీ - వైవస్వత మన్వాది
ఫాల్గుణ పౌర్ణమీ - బ్రహ్మ సావర్ణిక మన్వాది

    ఈ మన్వాదులందు కూడా శ్రాద్ధామును ఆచరించ వలెను. పిండములు లేకుండా- హిరణ్య విధానముగా చేయవచ్చు. ఈ మన్వాదులలో పితృదేవతలకు శ్రాద్ధమును ఆచరించడం వలన రెండువేల సంవత్సరాల కాలం వారు తృప్తి నొందుదురు. శ్రాద్ధమునకు ముందుగానే తిల తర్పణ చేయవలెను.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

నానుండి కాస్త ఆలస్యంగా స్పందన రావచ్చు. అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పే సమయం నాకు లేదు. అవసరమైన వాటికి తప్పక స్పందిస్తాను. అఙ్ఞాతలు చేసే అనవసర వ్యాఖ్యలని నిర్మొహమాటంగా తొలగిస్తాను. భారతీయ ధర్మముల పట్ల నమ్మకం లేని వారికి ఇది సరిఅయిన ప్రదేశం కాదు.