17, ఏప్రిల్ 2011, ఆదివారం

తరచు స్పందించ లేక పోవచ్చు

నమస్కారం

బ్లాగు/అంతర్జాల మిత్రులకు నమస్కారం. నేను ప్రస్థుతం నా వృత్తికి, ఆధ్యాత్మిక జీవనమునకు సంబంధించిన లక్ష్యములలో మరింత సమయమును కేటాయించుటకొరకు నెట్ తీయించి వేశాను. కనుక బ్లాగులు, గ్రూపులు, మెయిల్స్ మొదలైన వాటిలో తరచుగా స్పందించక పొవచ్చును.  కానీ కనీసం వారానికి ఒకసారి తప్పక వస్తూఉంటాను.

బ్లాగును మామూలుగానె నడుపుతాను. మితృలు గమనించగలరు.

ధన్యవాదములు.

1 వ్యాఖ్య:

నానుండి కాస్త ఆలస్యంగా స్పందన రావచ్చు. అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పే సమయం నాకు లేదు. అవసరమైన వాటికి తప్పక స్పందిస్తాను. అఙ్ఞాతలు చేసే అనవసర వ్యాఖ్యలని నిర్మొహమాటంగా తొలగిస్తాను. భారతీయ ధర్మముల పట్ల నమ్మకం లేని వారికి ఇది సరిఅయిన ప్రదేశం కాదు.