12, మార్చి 2013, మంగళవారం

గడప గౌరీ నోము
    స్త్రీలు ప్రతిదినము ఉదయాన్నే లేచి, స్నానమాచరించి, శుచిగల వస్త్రములు ధరించి గడపకు పసుపు రాసి, కుంకుమ బొట్లు పెట్టాలి.

“గడప గౌరీ నోము నోచిన పడతికి
గడవరానంతటి గండములుండవు
బడయగా లేనట్టి భాగ్యములుండవు “

 అని చదువుకుని అక్షతలు శిరసున ధరించవలెను.  

ఉద్యాపనము :  పైవిధముగా ఒక యేడాది చేసినపిమ్మట ఒక పళ్లెములో పదమూడు జతల గాజులను, పసుపు కుంకుమలను, చీర రవికెలగుడ్డ మంగళసూత్రములను పెట్టి పుణ్యస్త్రీకి వాయన మొసంగవలెను. ( తదనంతరం యావజ్జీవన పర్యంతరము కొనసాగించుట శుభదాయకము. )

2 వ్యాఖ్యలు:

నానుండి కాస్త ఆలస్యంగా స్పందన రావచ్చు. అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పే సమయం నాకు లేదు. అవసరమైన వాటికి తప్పక స్పందిస్తాను. అఙ్ఞాతలు చేసే అనవసర వ్యాఖ్యలని నిర్మొహమాటంగా తొలగిస్తాను. భారతీయ ధర్మముల పట్ల నమ్మకం లేని వారికి ఇది సరిఅయిన ప్రదేశం కాదు.