10, జులై 2015, శుక్రవారం

గోదావరీ పుష్కరాలలో పితృతర్పణ విధి

గోదావరీ పుష్కరాలలో పితృతర్పణ విధి ఈ క్రింది లింక్ లో గ్రహించ గలరు.

https://drive.google.com/drive/folders/0B0Zi3RYt07USNkxidGIwY1JtQ1U వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

నానుండి కాస్త ఆలస్యంగా స్పందన రావచ్చు. అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పే సమయం నాకు లేదు. అవసరమైన వాటికి తప్పక స్పందిస్తాను. అఙ్ఞాతలు చేసే అనవసర వ్యాఖ్యలని నిర్మొహమాటంగా తొలగిస్తాను. భారతీయ ధర్మముల పట్ల నమ్మకం లేని వారికి ఇది సరిఅయిన ప్రదేశం కాదు.