15, మే 2011, ఆదివారం

సంధ్యావందనం తరగతులు నిర్వహించ బడుతున్నాయి

నమస్కారం

వైశాఖ బహుళ విదియ  అనగా May 19 వతేదీ నుండి సంధ్యావందనము నేర్ప బడుతున్నది. ఉపనయనము ఐనవారు పాల్గొన వచ్చును.

ముద్రలతో , సుస్వరము గా నేర్చుకొన దలచిన వారికి, భాగ్యనగర వాసులకు ఇది మంచి అవకాశము. సద్వినియోగ పరుచుకొనగలరు.


సంధ్యా హీనో2శుచిర్నిత్యం అనర్హస్సర్వ కర్మసు
యదన్యత్ కురుతే కర్మ తత్సర్వం నిష్ఫలం భవేత్

సంధ్యాహీనుడైన వాడు నిత్యము అశుచి అవుతున్నాడు. అతడు కర్మలు చేయుటకు అనర్హుడు. ఒకవేళ ఏదైనా కర్మ చేసినా అది నిష్ఫలమే అవుతుంది.  

రోజూ స్నానం చేయుటచేత దేహము ఎలా శుభ్ర పడుతున్నదో, అదేవిధముగా మనము రోజూ చేసే సంధ్యావందనము మన మనస్సును శుభ్ర పరుస్తున్నది. రోజు ప్రారంభమున స్నానము చేయుట ఎంత ప్రధానమో, ఏ కర్మ చేయుటకైనా ముందు సంధ్యావందనము చేయుట ద్వారా మనసును స్థిర పరుచుకొనుటకూడ అంతే అవసరమని తెలుస్తున్నది.

కనుక బ్రాహ్మణులైన ప్రతీ ఒక్కరు సంధ్యావందనమును తమ కనీస కర్తవ్యముగా గుర్తించి, ప్ర్తీతితో నిర్వహించాలి.

మనము చేయడమే కాక మన చుట్టూ ఉన్న నలుగురికి నేర్పి ప్రోత్సహించాలి. ఆ ఉద్దేశముతోనే  కొన్నిటినైనా ( సంధ్యావందనం, మంత్ర పుష్పం, నమక చమకములు వంటివి ) సుస్వరంగా నేర్పాలని ఈ ప్రయత్నము చేస్తున్నాను.   

అమ్మ అనుగ్రహముతో ఎంత ఎక్కువమంది నేర్చుకోగలిగితే అంత సంతోషము.

పాల్గొన దలచిన వారు నాకు మెయిల్ చేసి లేదా నాకు ఫోన్ చేసి ( సాయంత్ర పూట మాత్రమే )  సంప్రదించ గలరు.


rajasekharuni.vijay@gmail.com

cell no : 9000532563

ధన్యవాదములు
--

ఇట్లు

భగవత్సేవకుడు
రాజశేఖరుని విజయ్ శర్మ

http://rajasekharunivijay.blogspot.com/  

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

నానుండి కాస్త ఆలస్యంగా స్పందన రావచ్చు. అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పే సమయం నాకు లేదు. అవసరమైన వాటికి తప్పక స్పందిస్తాను. అఙ్ఞాతలు చేసే అనవసర వ్యాఖ్యలని నిర్మొహమాటంగా తొలగిస్తాను. భారతీయ ధర్మముల పట్ల నమ్మకం లేని వారికి ఇది సరిఅయిన ప్రదేశం కాదు.